ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI در ایران

ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI در ایران ،فن ترجمه در نوسازی فرهنگ ما در طول یکی دو قرن گذشته و در پردازش شکلی که این فرهنگ اینک به‌خود گرفته سهم ویژه ای داشته است.

نقش ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI در ایران در جهت‌گیری فرهنگ ما در عصر جدید نیز به مراتب تعیین کننده­ تر از نقش جریان­های دیگری بوده است که به ­نحوی در این ماجرا مؤثر بوده‌اند؛ همین نقش سازنده ترجمه در فرهنگ ماست که موجبات تداوم آن را فراهم آورده است؛ تا جایی که فن یا هنر ترجمه متن تخصصی  اینک به صورت نهادی مستقل در جامعة ما درآمده است. صدق مدعای اخیر به‌ویژه هنگامی آشکار خواهد شد که تداوم ترجمه متن تخصصی را با وقفه‌ها بسنجیم که در جریان­های مؤثر دیگری رخ داده است.

نهادینه ­شدن ترجمه متن تخصصی خواه ­ناخواه اقدامات مؤثری را در جهت سامان بخشیدن به آن و بهبود وضع آن درپی داشته است؛ اقداماتی که نظیر آن­ها را در زمینه ­های مشابه دیگر مشاهده نمی­توان کرد. حتی با یک مرور اجمالی می­شود دید که در طول دهه­های گذشته نه تنها باب بحث و گفتگو دربارة ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI و مسائل آن همواره در میان ما باز بوده، بلکه گام­های عملی­تر و کارسازتر فراوانی هم در زمینه ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI برداشته شده است. خوشبختانه، منابع نظری قابل توجهی دربارة ترجمه فراهم شده، گزارش­های پرارزشی از تجربه­ های عملی صاحب‌نامان این عرصه در دسترس قرار گرفته، برنامه­ های آموزشی متنوعی برای پرورش مترجم جهت ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی در دانشگاه­ ها و دیگر مراکز فرهنگی طرح ریخته شده، کنفرانس ها و نشست­های پرباری درباره ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI برگزار گردیده، تحقیقات جالبی در مورد پیشینة ترجمه و تحول آن در زبان فارسی و در فرهنگ صورت بسته، و نیز مؤسساتی نظیر گروه مترجمین ایران زمین هم سطح و هم طراز مؤسسات مشابه خارجی بنیاد نهاده شده است تا به شیوه­ای علمی و با روشی سنجیده به ترجمه متون اصلی و آثار مهم موجود در رشته ­های علمی همت گمارد. پیداست که این مؤسسه اگر پا بگیرد، سرانجام ثروت سرشاری را که در رشته های علمی مختلف در جهان فراهم آمده است، در اصیل­ترین شکل آن به گنجینة فرهنگ پربار ما خواهد افزود.

در این باره کافی است بگوییم که رواج بازار ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI در ایران و تداوم آن معلول عوامل و متقتضیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی فراوانی است که برخورد ما را با سرزمین­ها و مردمان و فرهنگ­های دیگر ناگزیر می ­سازد و ما را در هر زمان وادار می­کرده است تا در عرصة آن برخوردها به داد و ستد فرهنگی و تمدنی با اقوام و ملل دیگر از طریق رواج ترجمه متن تخصصی و مقالات ISI همت گماریم، و این وضعیتی است که در روزگار ما نیز همچنان به قوت خود باقی است.